Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
20 septembre 2018

Andao rey olona hiantso vonjy amin'Andriamanitra a!

Raha miantso vonjy amin'Andriamanitra ny olony eto, de Andriamanitra afaka mandefa olona be de be hamonjy ny Malagasy eto. Tsy miova ny tenin'Andriamanitra amin'ny olony eto e. Miandry ny olony Andriamanitra hivavaka sy hiantso vonjy aminy e. Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve? (2 Tantara 7.14) Andriamanitra ao @ Baiboly ao, de mampanantena ny olony fa RAHA mivavaka sy mitady azy ny olony eto, de mamonjy ny olony eto Andriamanitra. (misy condition le izy, RAHA...) "kanefa RAHA amin'izay no avy hanetry tena ny vahoakako izay iantsoana ny anarako, ka hivavaka sy hitady Ahy ary hiala amin'ny toe-dratsy, dia hihaino avy any an-danitra Aho ka hamela ny fahotany ary hahasitrana ny taniny. " - (2 Tantara 7.14)
(Photo: Ny Rado Rafalimanana, 2018)