Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
18 septembre 2018

Pasitera hafahafa ity milatsaka prezida eto ity

Pasitera izy, kanefa izy mangataka fitahiana amin'ny razana.
O ry pasitera o, aza fitahina ny vahoaka.
O rey olona o, tsy misy razana mitahy izany e.
Andriamanitra irery no mitahy ny olony.
Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve?
Ny zavatra misy eto amin'izao de vokatry ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly.
Tsy miova ny tenin'Andriamanitra amintsika olony eto. Miandry antsika Andriamanitra mba hivavaka sy hiantso vonjy aminy. (2 Tantara 7. 14)
"(...) Ialao ny toe-dratsy, ilaozy ny sampinareo sy ny fomba rehetra maharikoriko fanaonareo."
- (Ezekiela 14. 6)
"Tetsy andaniny dia mba nanaja ny TOMPO ihany izy, fa tetsy ankilany kosa dia nanompo ny sampiny izy hatramin'ny zanaka aman-jafiny mandraka ankehitriny."
- (Mpanjaka 17. 41)
(Photo: Pasteur Mailhol, 2018)