Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
16 septembre 2018

Andao rey olona hiantso vonjy amin'Andriamanitra a!

Vonjeo ny firenena malagasy, Andriamanitra o!
Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra.
Rehefa maditra sy tsy miraharaha an'Andriamanitra ny vahoakany eto, de olona tsy miraharaha vahoaka no apetrak'Andriamanitra eto @ 2019. Mbola tsy takatrareo ary tsy fantatrareo foana ve? Jereo ange ireo mpitondra nisy nifandimby teto e.
Raha mpitondra miraharaha vahoaka no misy eto, de tsy ohatra izao ny zava-misy eto.
"Nefa mba jereo ange ity tanindrazanareo: tafalatsaka lalina anaty henatra, tototry ny fahafaham-baraka. Indro izy nanjary farany amin'ny firenena, lasa taniefitra sy tany hay ary tanety ngazana."
- (Jeremia 50. 12)
"Ry vahoakako o, hoy ny TOMPO, olona mpanjakazaka anao no mampahory anao ary olona tsy miraharaha anao no manapaka anao; ry vahoakako o, ireo mpitondra anao no nampivily anao ka lalan-tsiizy no nitondrany anao."
- (Isaia 3. 12)