Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
11 septembre 2018

Vonjeo ny firenena malagasy, Andriamanitra o!

Lasan'ny vazaha daholo fotsiny ny trondro eto. Ny ankamaroan'ny Malagasy eto anefa maty noana. Amin'izao koa de misy sambo piraty tonga eto manjono antsokosoko eto. Lasan'ny vazaha sy ny Sinoa fotsiny ny sakafo eto. Ripaka toy izany koa ny ala voajanahary eto. Kely sisa de ripaka tanteraka ny ala voajanahary eto. Ny hazandrano any anaty ranomasina eto koa moa, mitady ho ripaka ihany koa. Sahirana amin'izao ny Malagasy mpanjono mipetraka any amoron-tsiraka, fa mila mandeha lavitra vao mahazo trondro. Resahina be eto amin'izao ny hoe fiarovana ny tontolo iainana eto. Asa inona avy ny paik'ady ataon'ny fanjakana amin'izao eto, hiarovana ny tontolo iainana misy eto? Asa iza indray moa amin'izao ny ministry ny jono eto, sy miaro ny tontolo iainana eto?
"Ary noho izany dia mitomany ny tany ary reraka izay rehetra mitoetra ao aminy, (...) Eny, na dia ny hazandrano any anaty ranomasina aza dia ringana koa. "
- (Hosea 4. 3)