Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
09 septembre 2018

Manana planina tsara ho anao, Andriamanitra

"Izaho manko no mahalala ny hevitra omaniko ho anareo, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Teny hentitra avy amiko TOMPO izany. Ho avy azo antoka no homeko anareo ."
- (Jeremia 29. 11)
(Photo: adoredieu.com)