Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
29 août 2018

Vonjeo ny taninay, ry Andriamanitray o!

Andao hiantso vonjy amin'i Jesoa Kristy rey olona o!
Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra.