Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
21 août 2018

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra. Andriamanitra o, tsofy eto amin'ny taninay ny rivotry ny fanahinao masina, mba handraoka ny haizina misy eto, ary mba hitondra fifohazam-panahy eto.
"Antsoy Aho, dia hamaly anao sady hampianatra anao zava-dehibe izay tsy takatry ny saina sady tsy mbola fantatrao. "
- (Jeremia 33. 3)
(Photo: AdoreDieu.com)