Partager sur Facebook
Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
13 août 2018

Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika

Antso atao ho an'ny mpivavaka eto. Raha ny isan-trano sy ny isam-pianakaviana eto no samy mivavaka sy mitalaho amin'Andriamanitra eto, de hamonjy antsika eto sy ny firenentsika Andriamanitra. Andao isika hiaraka hivavaka ho an'ny firenentsika. 10 minitra isan'andro hivavaka ho an'ny firenentsika isika. Mialoha ny fifidianana prezida atao eto @ 2018, de hiaraka hivavaka isika, sy aorian'ny fifidianana atao eto.
Ary na 1mn fotsiny ihany aza ianao no mivavaka ho an'i Madagasikara de efa tsara. Afaka tononinao fotsiny ny hoe: "Madagasikara an'i Kristy!" "Vonjeo ny taninay Andriamanitra o!" "Omeo mpitondra tia vahoaka izahay @ 2019!" "Omeo prezida hendry ny Malagasy @ 2019!"
"kanefa raha amin'izay no avy hanetry tena ny vahoakako izay iantsoana ny anarako, ka hivavaka sy hitady Ahy ary hiala amin'ny toe-dratsy, dia hihaino avy any an-danitra Aho ka hamela ny fahotany ary hahasitrana ny taniny. "
- (2 Tantara 7. 14)
"(...) Aoka hiala amin'ny ratsy avokoa ny olona rehetra mitonona ho mpanaja ny Tompo!"
- (2 Timoty 2. 19)
(Photo: Tahina Ramakavelo - 2018)